eues +34 946 720 505 | secretaria@laudioalde.eus
eues +34 946 720 505 | secretaria@laudioalde.eus
Erdi-mailako heziketa-zikloa

Instalazio elektrikoak eta automatikoak

Konpetentzia orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra da eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behetentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea, betiere indarrean dagoen araudia eta erregelamentazioa aplikatuz, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuetako protokoloak aintzat hartuz, eta funtzionalitatea eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz.

Euskara

Ethazi

Duala

Espezializazio-programak

Erasmus

Iraupena

2.000 ordu

Maila

Erdi-mailako LH

Lanbide-arloa

Elektrizitatea eta Elektronika

Lantokiko prestakuntza

400 ordu

Sartzeko baldintzak

Titulu hauetakoren bat izatea:
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua.
 • Oinarrizko Lanbide Titulua.
 • Batxilergoko titulua.
 • Unibertsitate-titulua.
 • Lanbide Heziketako goi-mailako teknikariaren titulua.
Gainditu izana:
 • Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programa baten nahitaezko moduluak.
 • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan erdi-mailako zikloak egiteko berariazko prestakuntza-ikastaroa, eta 17 urte beteta izatea ikastaroa amaitzen den urtean.
 • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba edo unibertsitatera sartzeko proba 25 urtetik gorakoentzat.
 • BBBko bigarren maila, gehienez 2 irakasgai gainditu gabe.
 • Errem. Lehen zikloko bigarren maila
 • UBI edo PREU.

Informazio gehiago

Idatzi informazio gehiago jasotzeko
Prestakuntza-plana
Irteera profesionalak

1. maila

ModuluakOrduak
Industria-automatismoak264 h.
Elektronika132 h.
Elektroteknia198 h.
Barneko instalazio elektrikoak297 h.
Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 66 h.
Ingeles teknikoa33 h.

2. maila

ModuluakOrduak
Banaketa-instalazioak105 h.
InfraestructurasEtxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazioazpiegitura komunak105 h.
Instalazio domotikoak126 h.
Makina elektrikoak126 h.
Enpresa eta ekimen sortzailea63 h.
Laneko prestakuntza eta orientabidea105 h.
Lantokiko prestakuntza380 h.

Teknikariaren titulua lortu ondoren, lan-munduan sartu ahal izango zara edo ikasten jarraitu.

Lan-mundura: Lanbide-irudi honek eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, makina elektrikoak, sistema automatizatuak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak eta sistema domotikoak muntatzera eta mantentzera zuzentzen diren enpresa txikietan eta ertainetan egingo du lan, batez ere pribatuetan, eta nork bere kontura zein besteren kontura.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

  • Instalatzaile eta mantentzaile argiketaria.
  • Eraikuntzako argiketaria.
  • Industria-argiketaria.
  • Mantentze-argiketaria.
  • Sistema domotikoetako instalatzailea eta mantentzailea.
  • Antenen instalatzailea eta mantentzailea.
  • Etxebizitza-eraikinetako telekomunikazioen instalatzailea.
  • Ekipo eta instalazio telefonikoetako instalatzailea eta muntatzailea.
  • Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen muntatzailea.

Goi-mailako beste ikasketa batzuetara: Batxilergora, Humanitateetara eta Gizarte Zientzietara sartzea.