eues +34 946 720 505 | secretaria@laudioalde.eus
eues +34 946 720 505 | secretaria@laudioalde.eus
Laudioalde

Oinarrizko-mailako heziketa-zikloa

Soldadura eta galdaragintza

Sartzeko baldintzak

  • Hamabost urte izan edo matrikula egindako urtean zehar betetzeko egon, eta hamazazpi urte baino gutxiago eduki eskolaratzean edo matrikula egindako urtean zehar.
  • Derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehen zikloa burutua eduki edo, ohikoa ez den arren, derrigorrezko bigarren hezkuntzako bigarren ikasturtea egina izan.
  • Irakasle taldeak gurasoei zein legezko arduradunei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo batean parte hartzeko eskaintza egin izana.

Titulazioa

“Oinarrizko teknikari profesionala”, dagokion espezialitatean (1. mailako prestakuntza). DBHko graduatu-titulua eskuratzeko aukera dago, baldin eta atal komunekin lotutako moduluak gainditzen badira eta irakasle-taldeak ikasleak helburuak bete dituela uste badu.

Iraupena

Eskola-ikasturte bi (2.000 ordu), 260 orduko enpresa-praktiken modulua (LP) barne.

Beste ikasketa batzuk hasteko aukera

Erdi-mailako prestakuntza-zikloak.

Informazio gehiago

Idatzi informazio gehiago jasotzeko
Prestakuntza-plana
Irteera profesionalak
Moduluak
Modulu profesionalak: : Katalogo Nazionaleko Lanbide-prestakuntzen 1. Mailako gaitasun unitateekin erlazionatuta. Tailerra
Lantokiko prestakuntzako modulua.

Oinarrizko heziketa-moduluak: Ikasketa iraunkorraren eskumenen jabetzea bermatuko duten ohiko multzoekin loturik, bi eremu barneratzen dituzte.

  • Komunikazio eta gizarte moduluak: ((Euskal Hizkuntza eta Literatura, Espainiako Hizkuntza eta Literartura, Atzerritar Hizkuntza eta Gizarte Zientziak).
  • Zientzia aplikatuetako moduluak: Eremu profesionalean eginiko ikasketari eta testuinguru pertsonalari aplikatutako matematikak, eremu profesionalean eginiko ikasketari eta testuinguru pertsonalari aplikatutako zientziak).
Orientazio eta tutoretza moduluak: Ikasle guztiei arreta pertsonalizatua eskaintzea dute helburu.
Lan Prestakuntza eta Orientabidea

Ikasketak burutzean dagokion Oinarrizko Titulu Profesionala eskuratuko da, balio akademiko eta profesionalarekin eta estatu osoan baliagarria dena.

Oinarrizko Titulu Profesionala izateak mail aedo gradu ertaineko formakuntza zikloetara sartzeko eskubidea ematen du. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eskuratzeko aukera izango da azken ebaluaketako froga gaindituz gero, dauden aukeren baitan.

Lan esparruan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak adina baliabide eskaintzen du enplegu publiko nahiz pribatuan.