eues +34 946 720 505 | secretaria@laudioalde.eus
eues +34 946 720 505 | secretaria@laudioalde.eus
Erdi-mailako heziketa-zikloa

Mantentze-lan Elektromekanikoak

Konpetentzia orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra da makineria eta tresneria industriala eta produkzio-linea automatizatuak muntatzea eta mantentzea, ezarritako erregelamendu eta arauen arabera, eta kalitate, segurtasun, laneko arriskuen prebentzio eta ingurumenarekiko errespetuko protokoloak jarraituz.

Euskara

Ethazi

Duala

Espezializazio-programak

Erasmus

Iraupena

2.000 ordu

Maila

Erdi-mailako LH

Lanbide-arloa

Instalazioa eta mantentze-lanak

Lantokiko prestakuntza

400 ordu

Sartzeko baldintzak

Titulu hauetakoren bat izatea:
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua.
 • Oinarrizko Lanbide Titulua.
 • Batxilergoko titulua.
 • Unibertsitate-titulua.
 • Lanbide Heziketako goi-mailako teknikariaren titulua.
Gainditu izana:
 • Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programa baten nahitaezko moduluak.
 • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan erdi-mailako zikloak egiteko berariazko prestakuntza-ikastaroa, eta 17 urte beteta izatea ikastaroa amaitzen den urtean.
 • Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba edo unibertsitatera sartzeko proba 25 urtetik gorakoentzat.
 • BBBko bigarren maila, gehienez 2 irakasgai gainditu gabe.
 • Errem. Lehen zikloko bigarren maila
 • UBI edo PREU

Informazio gehiago

Idatzi informazio gehiago jasotzeko
Prestakuntza-plana
Irteera profesionalak

1. maila

ModuluakOrduak
Fabrikazio-teknikak231 h.
Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak264 h.
Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak231 h.
Muntaia- eta mantentze-lan elektriko/elektronikoak231 h.
Ingeles teknikoa33 h.

2. maila

MódModuluakulosOrduak
Lotura- eta muntaia-teknikak105 h.
Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak189 h.
Linea automatizatuen muntaia- eta mantentzelanak168 h.
Laneko prestakuntza eta orientabidea105 h.
Enpresa eta ekimen sortzailea63 h.
Lantokiko prestakuntza380 h.

Teknikariaren titulua lortu ondoren, lan-munduan sartu ahal izango zara edo ikasten jarraitu.

Lan-munduari: Titulu hau lortzen duten pertsonek makineria, industria-tresneria eta linea automatizatuak muntatzera eta mantentzera zuzentzen diren enpresetan, batez ere pribatuetan, egiten dute lan, beren kontura edo besteren kontura.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

  • Mantentze-lanetako mekanikaria.
  • Industria-muntatzailea.
  • Tresneria elektrikoetako muntatzailea.
  • Tresneria elektronikoetako muntatzailea.
  • Linea automatizatuetako mantentzailea.
  • Tresneria-ondasunetako muntatzailea.
  • Automatismo pneumatiko eta hidraulikoetako muntatzailea.
  • Industria-instalatzaile argiketaria.
  • Kontrol, neurketa eta doitasuneko tresneriaren mantentze-lanetako eta konponketako argiketaria

Goi-mailako beste ikasketa batzuei: Batxilergoan, Giza Zientzietan eta Gizarte Zientzietan sartzea.